Staus prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji we Włodawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Staus prawny

Status prawny Komendy Powiatrowej Policji we Włodawie regulują :                                 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji

2. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3. Regulamin Komendy Powiatowej Policji we Włodawie z dnia 30 kwietnia 2013 roku.

4.  Regulamin Komisariatu Policji w Urszulinie z dnia 30 kwietnia 2013 roku.

 

 


 

Metryczka

Data publikacji 06.05.2009
Data modyfikacji 04.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji we Włodawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.Bożena Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
kom.Bożena Szymańska KPP Włodawa
Osoba modyfikująca informację:
kom.Bożena Szymańska
do góry